Till Startsidan.       
 

Så här gör vi med din bil! 

För att en bil ska kunna godkännas för fragmentering måste nedanstående detaljer vara demonterade före leverans

 
  Vi demonterar......

Balansvikter på fälgar

 

Däck

Ej synliga bränsletankar.

(Bränsletankar som är synliga underifrån öppnas med ett hål).

 

Kvicksilverbrytare

 

Batterier

 

Oljefilter

Outlösta airbags och bältessträckare
  
                ......och vi tappar ur
Katalysatorer

Samtliga oljor från motor, växellåda, bakaxel och styrsystem.

 

Bromsolja 

 

Kylarvätska

 

CFC/köldmedel från aircondition anläggning

 
Återvinns                  Lämnas till SAKAB                 Levereras för destruktion  
      
  

Miljöpolicy.

- Vår miljöpolicy på CeBo BILDEMONTERING är att fortlöpande utbilda all personal så att "vi" kan förstå innebörden i/av avfallshantering/miljöfarliga material bättre. På så sätt bidrar till en bättre miljö på vår arbetsplats och i vår kommun.

 

- Allt avfall från oss skall sorteras noga i godkända behållare, vi skall även verka för mindre utsläpp av avgaser och skadliga ämnen i luft, mark och vatten. 

Var och en hos oss har ett eget ansvar och måste vara noggrann med både användning och avfallet från produkterna. 

- Vi strävar efter att använda miljövänliga och återvinningsbara produkter för att minimera påverkan i vår omgivning. 

Vi informerar gärna våra kunder om våra produkters miljöpåverkan både vad gäller bilar, däck, oljor och övriga tillbehör och verkstadsprodukter. 

Våra leverantörer skall alltid kunna miljödeklarera sina produkter. 

Samtliga anställda i företaget har genomgått godkänd miljöutbildning.

                  Bra miljö och kvalitet är allas ansvar! 

Till Startsidan.